Meer energie in jouw bedrijf! Maar hoe?

Het gaat al jaren goed met jouw bedrijf of de afdeling waar jij leiding aangeeft en toch mist er iets. Vitaliteit, veerkracht, energie, verbinding. Je weet dat er meer in zit! 

Je wil graag dat het voelt als een club. Een club waarin iedereen energiek en vitaal is. Supercharged! 

Ontdek samen met Tonboxa aan welke elementen er aandacht gegeven kan worden om de volle potentie te benutten. Ontdek wat goed ademhalen, een goede nachtrust, pure voeding, meditatie, yoga en het hebben van een doel kunnen bijdragen aan het excelleren van jouw bedrijf.  

 

SUPERCHARGE JOUW CLUB!

Slaap

Meditatie

Ademhalen

Yoga

meditatie

Passie

Voeding

Sport

Braintraining

purpose

Hoe werken wij samen naar een supercharging programma

Wij stellen samen met jou een uniek programma op dat de karakteristieken van jouw bedrijf in zich heeft. Dit programma is als een verlengstuk van de missie en visie. Hierdoor kan het programma bijdragen aan verankering van de missie en de visie en de cultuur. Dit gaat gepaard met het ontluiken van zoveel potentie en energie….. supercharging! Supercharging vanuit de kracht van de medewerkers. 

We doorlopen een aantal stappen.

STAP 1   We hebben een persoonlijk kennismakingsgesprek. 

STAP 2   Een maatwerk voorstel wordt uitgewerkt op basis van het gewenste doel.

STAP 3   Presentatie en bespreking van het voorstel.

STAP 4   Start van het programma voor jouw bedrijf of afdeling.

Ook individuele trajecten, one-day retreats, alleen een lezing of een workshop behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Wij zijn er klaar voor als jij er ook klaar voor bent. 

 

 

Het R^5 model

Vanuit de krachtige elementen van Rust, Ruimte, Reflectie, Respect en Ruimte wordt een geheel gevormd dat leidt tot ultieme Rijkdom. Niet Rijkdom in euro’s maar Rijkdom in leven en beleving. Je kan het ook geluk of, zoals de Dalai Lama zegt, vreugde noemen.

Het is van belang dat ieder element op een juiste manier wordt geladen. Balans en de juiste uitlijning van de elementen is van belang, ze versterken elkaar. Vandaar dat het model R^5 (R tot de macht 5) heet. 

Er is ook 1 element dat nog geen naam heeft….. dat is het ‘secret’ element. Dat is waar je in gelooft, dat is waardoor het gaat draaien, dat is het geheim van de Rijkdom in jouw bedrijf, in het leven! 

Slaap

Meditatie

Sport

Yoga

meditatie

Passie

Voeding

Connectie

Braintraining

purpose